Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης αυτού του ιστοχώρου. Με την είσοδο σας στον ιστοχώρο αποδέχεστε αυτόματα και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης.
1
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Για την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστοχώρου πρέπει να έχετε την νόμιμη ηλικία κατανάλωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις που ισχύουν στην χώρα διαμονής σας. Εάν δεν είστε σε νόμιμη ηλικία για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή αν είστε σε χώρα όπου η προώθηση και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών δεν επιτρέπεται, σας παρακαλούμε να βγείτε από αυτό τον ιστοχώρο άμεσα. Εάν δηλώσετε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία φέρετε ακέραια την ευθύνη για κακή χρήση του ιστοχώρου, καθώς και για οποιαδήποτε συνέπεια από την πρόσβαση στον ιστοχώρο.

2
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο παρόν ιστοχώρος ανήκει στην Ελληνική οικογενειακή εταιρεία με την επωνυμία Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ και το διακριτικό τίτλο «ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ», η οποία εδρεύει στο Πλωμάρι Λέσβου. Όλα τα στοιχεία που την αποτελούν (σύμβολα,φωτογραφίες ,σχέδια, σήματα, εικόνες, κείμενα, βίντεο και λοιπά στοιχεία) προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σας δίδετε μόνο το δικαίωμα της περιήγησης στον ιστοχώρο μας για αυστηρά προσωπική και ιδιωτική χρήση. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμηματική ή στο σύνολο του, των στοιχείων που αποτελούν τον ιστοχώρο, σε οποιοδήποτε μέσο, για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εμπορικών σκοπών, δεν επιτρέπεται. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να χορηγήσουμε εξουσιοδότηση ρητά για την αναπαραγωγή ή/και την αναπαράσταση του συνόλου ή τμήματος του ιστοχώρου, σε συγκεκριμένα μέσα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να μας υποβάλετε αίτηση για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : info@barbayanni-ouzo.com, προκειμένου να σας χορηγηθεί γραπτή, ρητή και ειδική άδεια – συναίνεση. Η μη απάντηση στην σχετική σας αίτηση δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως συναίνεση.

3
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Η χρήση του ιστοχώρου προϋποθέτει ότι έχετε το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό και το κατάλληλο λογισμικό, για τη χρήση του Διαδικτύου. Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο δεν παρέχει εγγύηση ασφάλειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας της μεταφοράς των δεδομένων, συνεπώς η εταιρεία και ο ιστοχώρος δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για λάθη, παραλείψεις, διαγραφές καθυστερήσεις και δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας και του ιστοχώρου ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους της Εταιρείας και του ιστοχώρου για την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών ή τα αποτελέσματά τους. Ακόμα, η Εταιρεία και ο ιστοχώρος ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στον ιστοχώρο ή/και από τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των βλαβών που προκαλούνται από τις ενέργειες των ιών. Ακόμα, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας και του ιστοχώρου πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers, μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, παρέχονται στον χρήστη χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επίσης, η Εταιρεία και ο ιστοχώρος δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις γραμμές επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό υλικό και το λογισμικό που δεν ελέγχουμε. Ακόμα, ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πιθανής αλλοίωσης του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε αυτό τον ιστοχώρο. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως για επανόρθωση τυχόν ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ η ευθύνη και το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη. Τέλος, ο ιστοχώρος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει οποτεδήποτε προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, οι οποίοι δεν διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση κατά του ιστοχώρου, των διαχειριστών και της εταιρείας.

4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Ο ιστοχώρος αυτός είναι μια παρουσίαση των προϊόντων μας. Σε περιπτώσεις που εμφανίζονται ανακρίβειες και παραλείψεις στο υλικό αυτού του ιστοχώρου, κυρίως μέσω της παρεμβολής τρίτων, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@barbayanni-ouzo.com. Οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας και σας κατευθύνουν σε άλλους ιστότοπους τρίτων, των οποίων δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο, υπάρχουν για να διευκολύνουν την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο. Η εμφάνισή τους στον ιστοχώρο μας δεν συνεπάγεται υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Επίσης, δεν εγγυόμαστε ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυόμαστε την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού ιστοχώρου μας,αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό ιστοχώρου μας και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Η έκθεση στους εν λόγω ιστότοπους τρίτων είναι αποκλειστικά δική του επιλογή και λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

5
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δια του παρόντος διαδικτυακού ιστοχώρου η εταιρεία μας δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Πιθανόν να υπάρχουν προωθητικές ενέργειες ή κληρώσεις στον ιστοχώρο μας. Όταν λαμβάνετε μέρος σε μια προωθητική ενέργεια ή κληρώσεις, θα σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της διαχείρισης της προωθητικής ενέργειας ή των κληρώσεων.

Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο «www.barbayanni-ouzo.com », όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Η εταιρεία μας δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : info@barbayanni-ouzo.com .

Η Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού ιστοχώρου. Η Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού ιστοχώρου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοχώρου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Η Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου www.barbayanni-ouzo.com στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@barbayanni-ouzo.com, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος διαδικτυακού ιστοχώρου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού ιστοχώρου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό ιστοχώρο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει Η Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ μέσω του παρόντος διαδικτυακού ιστοχώρου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού ιστοχώρου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Στις περιπτώσεις όπου δίνεται από τον ιστοχώρο η δυνατότητα στον χρήστη να δημοσιεύσει σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις ή/και οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link), για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στη δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται το περιεχόμενο της δημοσίευσης να είναι παράνομο, υβριστικό, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιονδήποτε ιό, επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam). Για τις ως άνω δημοσιεύσεις, ο χρήστης δεν θα δικαιούται οιασδήποτε αμοιβής ή/και αποζημίωσης, ενώ ο ιστοχώρος δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα εκείνου που υποβάλλει το υλικό, εφόσον εκείνος τα έχει παρέχει οικειοθελώς.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του ιστοχώρου απαγορεύεται δια της χρήσης της ιστοσελίδας να διενεργεί πράξεις, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, συνεπεία παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης και από τη νομοθεσία εν γένει, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη, καθώς και να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης.

7
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού ιστοχώρου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Δια του παρόντος ρητά συμφωνείται ότι τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοχώρου www.barbayanni-ouzo.com από τον επισκέπτη/ χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το Eλληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μυτιλήνης.

Για πιθανές παρατηρήσεις σας ως προς το περιεχόμενο του ιστοχώρου που έχουν σχέση με νομικά ή ηθικά θέματα, ή ειδικότερα με την αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή. Για κάθε επικοινωνία με την www.barbayanni-ouzo.com σας παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@barbayanni-ouzo.com.

8
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΛΟΙΠΟΙ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.varvayanni.com και του χρήστη/επισκέπτη του ιστοχώρου και των υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. O ιστοχώρος www.varvayanni.com διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού ιστοχώρου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.